100-årsjubileum i Jönåker

Hembygdsföreningarna i Lunda och Jönåker firar att det är 100 år sedan järnvägen kom till samhället. Detta gör de med en massa aktiviteter den 22 augusti och bl a har de bjudit in Automobilsällskapet att delta med alla sorters veteranfordon – det blir en speciell parkering vid idrottsplatsen i Jönåker. Dessutom kommer det att bli radiostyrda bilar på fotbollsplanen samt även visning av radiostyrda flygplan och båtar. På torget kommer det att finns knallar, loppis, ponnyridning, hästskjuts och Tuffiståget.

En extra intressant programpunkt är att Monier/Takpannan kommer att ha visning av produktionen mellan 10 och 15.