Årsmöte med förändringar

Tre medlemmar i styrelsen hade valt att avgå till årets styrelsemöte: Sekreteraren Patrik Wandin efter tre år, Ingvar Lindqvist efter 12 år och Classe Eriksson efter två år. Valberedningen hade arbetat fram tre nya kandidater och så här blev rockaden: Anders Olvén går in som sekreterare (en post som han har haft i tolv år i ett tidigare skede i klubbens historia), Lars Annerstedt ersätter Anders på suppleantposten, Anders Jansson väljs som ordinarie ledamot och ansvarig för Tekniska kommittén och till sist en relativt ny medlem som dock har erfarenhet från MCHK: Kjell Westerberg som också blir suppleant. Så här ser den nya styrelsen ut (dock utan Lars Annerstedt som måste avvika innan fotograferingen):


Efter årsmötesförhandlingarna delades årets renoveringspris ut till Hans Bergentoft som har renoverat en Norton Manx 1930 till toppenskick och Hedersomnämnanden för renoveringar under 2014 delades ut till Ingvar Lindqvist, Hans Ericsson och Tomas Strandberg. Därefter släpptes föredragshållaren Ingemar Lund lös och han berättade till bilder om General Motors Bilfabrik i Stockholm som producerade ca 200 000 GM-bilar mellan 20-talet och 70-talet. Till sist höggs det in på NK-Villans Cafés läckra smörgåstårtor och det konstaterades att nu går vi in i ett nytt verksamhetsår som vi hoppas kommer att innebära något positivt för varje medlem.