Vinterutställningen invigd den 11 oktober

Efter några veckors intensivt arbete kunde vi så inviga årets vinterutställning – och detta med en publik på drygt 300 personer – trevligt! Bland gästerna fanns många personer med ett förflutet hos ANA eller Saab-ANA som hade mycket att berätta om svunna tider – trevligt!  Själva invigningsceremonin sköttes med den äran av Motorhistoriska Riksförbundets generalsekreterare Jan Tägt som i sitt tal knöt an till den stora betydelse ANA och Saab-ANA har haft för Nyköping.

Bland besökarna fanns våra fans från såväl Uppsalatrakten, som Linghem, Norrköping och Örebro samt förstås ett trettiotal klubbmedlemmar. Du som inte hade möjlighet att besöka utställningen  kan göra det varje lördag under hela vintern – öppet mellan kl 11.00 och 15.00.

En fängslande utställning anser ordförande Nyblom!