Veteranprovning på Opus den 3 maj

Drygt 35 av Automobilsällskapets fordon vårbesiktigades på Opus – som vanligt i finaste vårväder. Tyvärr hade man även besiktning av tidsbeställda vanliga bilar vilket skapade långa väntetider och litet irritation bland våra medlemmar – det här är något som Opus måste ändra på till nästa år!