Ångsektionen på utflykt

Som en start på den research som ligger närmast i tiden för Ångsektionen inom Automobilsällskapet gjordes ett besök på Gyllene Hjulet i Surahammar där replikan på Gustaf Erikssons bil från 1897 finns. Åtta medlemmar togs emot av Mats Nordström som förevisade bilen som byggdes för snart 30 år sedan i ett samarbete mellan Yrkesskolan i Surahammar och Surahammars bruk. Nordström var själv med i processen och avrådde oss inte från att sätta igång vårt projekt – detta var väl det allra viktigaste vi fick ut av besöket som i och för sig var mycket intressant, men surabilen är så olik vår ångvagn att väldigt få konstruktionsidéer gick att få. Noterbart var emellertid hjulen som är gjutna och ”fanerade” för att ge intryck av att vara trähjul – en rekommendation av den besiktningsman som var involverade i projektet. Vi ska nu undersöka om gjutformarna till hjulen möjligen kan finnas kvar på surahammarsföretaget Lycimi.