Ångvagnsmöte på NK-Villan den 9 mars

Närmare 30 personer, varav majoriteten var medlemmar i Automobilsällskapet dök upp när vi skulle diskutera eventuella möjligheter att bygga en fullstor replika av Norbergs ångvagn från 1838. Tyvärr var antalet för litet för att kunna generera de planerade tre cirklarna för vidare studier av ångvagnsproblematiken så vi får nog tänka i litet andra banor. Många tips och mycket ”startgas” fick vi av Kjell Nordeman från Arbetets Museum i Norrköping som har stor erfarenhet av liknande projekt runt om i Sverige och som höll en entusiasmerande föreläsning om hur man genomför ett sådant här projekt. Anders Andersson från Tystberga Hembygdsförening redogjorde för sina forskningar om Carl Gustaf Norberg vilket imponerade stort på oss närvarande.  Avslutningsvis togs beslut om att starta projektet som en sektion till Automobilsällskapet  med en separat ekonomi och att även personer som inte är medlemmar i Automobilsällskapet kan vara med i sektionen.  Det beslöts också att försöka ta reda på var det finns liknande projekt som vi kan besöka och lära av andra.  Du som vill vara med i sektionen och som har kunskap, intresse  och tid att lägga på det här projektet – hör av dig till Urban Nyblom!