Årsmöte utan dramatik

Ett sjuttiotal medlemmar samlades på NK-Villan den 23 februari för att delta i Automobilsällskapets årsmöte. Trots ganska stora ickebudgeterade utgifter under 2013 (t ex inköp av hjärtstartare) så blev sällskapets räkenskaper godkända av revisorerna och årsmötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten. Valberedningen hade slitit hårt och lyckats övertyga samtliga styrelseledamöter till omval så där blev det ingen dramatik heller. Ett något förvånande utslag blev det på styrelsens fråga till årsmötet om klubbkalenderns vara eller inte vara i framtiden. Alla har säkert noterat att man praktiskt taget överhopas av kalendrar runt nyåret och därför ställdes frågan om vi skall nöja oss med ett slags evenemangsblad i fortsättningen vilket deltagarna fann lämpligt – beslut tas på nästa styrelsemöte. Information gavs om det kommande ångvagnsprojektet som startar den 9 mars och det betonades att finansieringen av projektet helt går utanför Automobilsällskapets budget så när som på 5000 som har budgeterats för ändamålet.  På styrelsens förslag tog årsmötet beslut om att medlemsavgiften 2015 skall höjas till 275 kr, men avgiften för familjemedlem skall vara kvar på 100 kr.

Efter kalasande på caféets goda smörgåstårtor fick vi lyssna på ett intressant föredrag om MACKs historia av vår medlem Urban Alvring vars farfar var A:et i MACK.