Julmarknaden gav oss publikrekord

Lördagens julmarknad i Pål Jungs Hages Galleria blev fantastiskt välbesökt och det innebar även att vår Vinterutställning fick ett svårslaget publikrekord – vi räknar med att närmare 1000 personer, stora som små, besökte vår lokal och mer än 60 st av dem var våra klubbmedlemmar. Vi hade 10 funktionärer i gång med så skilda uppgifter som att skopa glögg i entrén, koka kaffe, dela ut och sälja nya kalendern och gå omkring och ”tomta”.  Dessutom lät vi våra kamrater från F11-Museum, Femörefortet och bilkonstnären Lars Karlsson samsas med oss i lokalen. Trots förlängt öppethållande gick tiden fort och vi som jobbade hade en mycket trevlig dag.  I vårt lotteri är fortfarande följande vinster outtagna: Lott nr 2 och lott nr 63

Foto: Fred Brihagen och Gunilla Malmqvist