Premiär för vinterutställningen på Pål Jungs Hage

Kl 15.00 är det högtidlig premiär för årets vinterutställning i vår lokal på Pål Jungs Hage. Vi har engagerat Brassox som spelar trevlig mässingsmusik och vi bjuder på enkel förtäring och dryck.  Respektive fordonsägare berättar om sitt fordon vid en rundvandring i utställningslokalen ca 16.00.