Bakslag för museiplanerna

Samtidigt som onsdagsträffarna lockar tusentals besökare från när och fjärran till hamnen och går mot en ny rekordsommar har vi fått ett negativt besked från Urban Granström angående våra planer på att skapa aktiviteter i hamnen även övriga 39 veckor om året. Han vill inte renovera Ankarmagasinet för 13,5 milj  och släppte inte ens upp ärendet i Kommunstyrelsens sista möte före sommaren, den 17 juni. Så beslutet är alltså Granströms – inte KS!!! Efter förfrågan från oss svarade han så här i ett mail:

”Vi kan konstatera att med det tryck på investeringar som finns i kommunen och de driftskostnader denna investering medför är det inte aktuellt för Nyköpings Kommun att göra investeringen i denna byggnad under innevarande eller kommande budgetår.”

Museigruppen träffas den 16 juli för att diskutera hur vi skall gå vidare – för ingen tror väl att vi ger oss!!   Till att börja med blir det rubriker i SN den närmaste tiden.