Två nya namn i Automobilsällskapets styrelse

Den 17 februari genomfördes årsmötet på NK-Villan med närmare 60 deltagare – mycket roligt med så stor uppslutning.  Årsmötesförhandlingarna sköttes av Gunilla Malmqvist och Cajsa Åman och efter presentation av bokslut och årsberättelse så beviljades  styrelsen ansvarsfrihet av mötet. Två styrelseledamöter avgick: Tord Persson efter fyra år som kassör och Leif Wahlström efter 22 år som ledamot och de avtackades med blommor och specialbeställda tavlor.

Till ny kassör valdes Monica Olsson, Stigtomta och som suppleant invaldes Claes-Göran Eriksson, Svalsta. Det blev ytterligare en del ommöbleringar i styrelsen då Patrik Wandin utsågs till sekreterare efter Thorsten Olsson som fortsättningsvis är vanlig ledamot och Ingvar Lindqvist klev upp från suppleant till ledamot. 

Ett par utmärkelser utdelades också. Anders Jansson fick motta en pokal som Årets Fixare 2012 för sina insatser i hamnen och på Pål Jungs Hage. Hasse Johansson blev 2012 års renoverare för den minutiösa renoveringen av en Buick 27X av 1929 års modell – en renovering som slår det mesta. Efter intagande av kaféets läckra smörgåstårtor fick vi se intressanta Nyköpingsbilder serverade av Bildgruppens Hasse Johnsson och Assar Gabrielsson.