Onsdagsträff i Nyköpings Hamn, Premiärkväll

Premiärkvällen bjuder vi in Automobilsällskapets ”Vänklubbar” och det är jättetrevligt att fler och fler vill räknas till  våra vänner. Alla klubbar som deltar får möjlighet att berätta om sin klubbs aktiviteter för publiken och får givetvis avgränsad uppställning (om vi vet hur många som kommer!)