Brand- o livräddningskurs för damer

Hur många av klubbens damer har hållit i en brandsläckare – och hur många har provat på att släcka en brand? Vi tippar att det är alltför få och därför ordnar vi ett utbildningstillfälle som vänder sig enbart till er damer, vilket vi tror kan vara en klar fördel. Dessutom kommer ni att få utbildning i hjärt-lungräddning samt få lära er hantera en hjärtstartare. Det är Stefan Ekholm på Räddningstjänsten som kommer att hålla i utbildningen och den blir förlagd till nya brandstationen och det är alltså torsdagen den 21 mars kl 18.30-21.00 som gäller.  Anmälan till info@automobilsällskapet.se eller till Urban eller Sonja på tel 58002 senast den 16e mars.