Damernas Gästabud till Grytsberg den 16 sept

Det blev endast sex i Damernas Gästabud … dvs 6 ekipage med kvinnliga förare – kanske en liten besvikelse, men vi ser det som viktigt att damerna får en chans att ratta klenoderna. Möjligen kan vi tänka oss att färden till Grytsberg tycks litet för lång så vi kanske ska korta ner turen till kommande år!

Vid framkomsten installerade vi oss och gubbarnas buffé i lusthuset på Grytsberg och lät oss väl smaka av alla godsaker – såvitt jag vet så har ingen fått några allvarligare magsjukor!!

Samtidigt pågick från kl 10.00 Träffpunkt 80 – en träff arrangerad av tidningen Klassiker, och årets tema var röda bilar – en färg som tydligen var mycket populär på 80-talet. Arrangerande Klassiker får bättre och bättre fart på den här träffen och i år räknades drygt 500 bilar in.