Årsmöte med rekorddeltagande

Automobilsällskapets årsmöte 2012 hölls söndagen den 19 februari på Råbyborgen i Råby med ett rekorddeltagande av 60 personer, yngst var Alice Herbring, 4,5 år (som underhöll oss med att sjunga för hela församlingen – starkt gjort!) och äldst var säkert en bit över 80 . Styrelsen erhöll såväl ansvarsfrihet som beröm av revisorer och mötesdeltagare. Till mötets ordförande valdes Jonas Wassberg och till sekreterare Monica Ohlsson. Urban Nyblom omvaldes som ordförande och omval blev det också för Jan Malmqvist och Anders Olvén. En ny styrelsepost tillsattes med Patrik Wandin som med sina 35 år innebär en kraftfull föryngring av styrelsen. Patrik bor i Jönköping med sin Linda (också hon medlem) och lilla Elis och därför kommer givetvis inte Patrik att synas på så många av våra arrangemang. Däremot kommer han att förstärka styrelsens resurser beträffande handhavande av medlemsregister, mail, hemsida o likn.  Patriks far, Arne Wandin, har ett förflutet i Automobilsällskapet när familjen bodde i Nävekvarn så Patrik är praktiskt taget uppvuxen med Automobilsällskapet. På senare år har han varit engagerad i Volkswagenhistoriska Klubbens styrelse och som redaktör för deras klubbtidning. I garaget finns en VW Typ 1 av 1953 års modell samt en Saab 95 1964. Så här glad ser styrelsen nu ut (saknas gör Anders Olvén):

Den som vill ha ett eget ex av årsmöteshandlingarna kan hämta ett i klubblokalen tillsammans med protokoll från mötet.

På årsmötet, men utanför protokollet, delas också renoveringspriset ”Ingemar Englunds Minne” ut och i år gick det till prisets instiftare Lars Einar som har lyckats fantastiskt väl med renoveringen av sin A-Ford Roadster, 1931. Lars köpte bilen redan på 60-talet och anser själv att det nog är den tidsmässigt längsta renovering som något fordon i klubbens har genomgått.

Som sista punkt innan den kulinariska avdelningen kungjorde styrelsen sitt beslut att utse Eje Landqvist till Hedersmedlem i Automobilsällskapet vilket mottogs med en lång och varm applåd av mötesdeltagarna. Till sist smörjde vi kråsen med läckra danska smörrebröd, lättdryck samt kaffe och gräddtårta ….. mycket mumsigt!