Eskilstuna Veterandag

Vi kommer att ha en egen parkering inne på området i nära anslutning till marknaden – anslut till oss vid klubbens flagga! Endast 30-år gamla fordon släpps in av arrangörerna. Gemensamt fika under klubbflaggans fladder kl 11.00 och 13.00