”På två hjul över Australiens kontinent”

Föredrag till bilder av Hasse Bergentoft om hans fantastiska 1400-milaresa på motorcykel  genom Australien på egen hand som han genomförde 2011. Med tanke på fikat måste ni anmäla er senast 22 januari till Urban 0155-58002 eller till info@automobilsallskapet.se