Automobilarkeologiska grundforskningar på Nynäs

Efter sommaruppehållet har Jan Malmqvist och Urban Nyblom återupptagit forskningarna om Nynäs slotts tidiga automobilhistoria. I v37 gjordes de första bottensonderingarna i Rundbosjön med specialmagnet, men inget av intresse hittades. Tesen är att det dumpades en eller flera av slottets tidiga automobiler i sjön när de hade tjänat ut och det är detta som Janne och Urban nu försöker att få bevis för. Bottenundersökningarna kommer att fortsätta snarast – nu med förstärkt utrustning i form av ekolod. Kan någon tipsa om var vi kan låna ett mobilt ekolod? Vi återkommer med rapporter om forskningarna.

pict2773.JPGpict2765.JPG