Lådbilstävling i Åby

Vi kommer att delta med våra två veteranlådbilar vid Åby-Lions tävlingar i anslutning till Åby-dagen fredagen den 28 maj kl 18.00 vid Åby Krog i centrum av samhället. Lions Åby har egenhändigt byggda lådbilar som barn får köra. Till våra två skall vi ha två ”stallförare”. Kom gärna och titta – och du som vill hjälpa till: ring till Urban N 070-214 14 64!