Årsmöte med rekorddeltagande

Hela 55 medlemmar (ca 20% av medlemskåren!) deltog i årets årsmöte på NK-Villan den 14 feb. Styrelsen minskas ner till sju personer och en stor del av klubbarbetet skall i framtiden utföras i kommittéer, klubbmästarna avskaffas. Till ny ordförande valdes Urban Nyblom, till sekreterare Thorsten Olsson, till Ledamot Janne Malmqvist och Jimmy Lindell till suppleant. Ytterligare ett år på sina poster har Tord Persson, Ingvar Lindqvist och Leif Wahlström.

Vandringspriset ”Ingemar Englunds Minne” utdelades till Sigurd Stensmar för renoveringen av en Volvo PV 544 1965.Sigges Volvo

 Lars Einar höll ett uppskattat föredrag med bilder om sin far Ernst Einar och den finmekaniska verkstad som han drev i Nyköping under många år. Om du missade detta finns en chans till på tisdag kväll kl 19.00 på NK-Villan.