Fika vid klubblokalen

Coronafika med avstånd vid klubblokalen söndag lunch – ett sätt att umgås på ofarligt sätt. I veckan som kommer finns de vita trädgårdsmöblerna utplacerade så då går det ännu bättre att coronafika. Ring till någon kompis i klubben och förslå att ni träffas – det är lugnt och skönt – nästan inga flygplan som startar och landar. Utegruppen kommer att fixa blomgrupperna så det blir vackert att vistas där.