Välbesökt Saabkväll den 16 okt

Tekniska Kommittén hade bjudit in en av pionjärerna bakom Saabs första motor i 99:an. Som de flesta vet så använde man sig av en motor från Triumph, nämligen halva den V8 som satt i Triumph Stag. Karl-Erik Karlsson från Södertälje fick i uppgift att försöka anpassa den till vad Saabledningen önskade och till sin hjälp hade de ett företag i södra England. Det fanns ju uppenbara brister med Triumphmotorn så såväl Karl-Erik som Per Gillbrand arbetade med att få den mer tillförlitlig – det arbetet resulterade i den ”svenska” 2-litersmotorn, som dock fortfarande hade sin grund i Triumphpatenten.

Vi hade en mycket trevlig kväll tillsammans med Karl-Erik – och Torsten Åman flikade in då och då med sin kunskap samt roliga och intressanta minnen av Per Gillbrand. 57 personer uppgick publiken till och merparten var förstås saabnördar. Ångvagnssektio-nen sålde saabprylar ur Olof Walléns kvarlåtenskap till ett belopp på drygt 2000 kr.

Kul också att Roger Forssén och Barret kom i Rogers fina 99:a med just Triumphmotor.