Öppet Medlemsmöte på NK-villan kl 18.30

Välkommen att följa och påverka styrelsearbetet! Vi håller som vanligt ett öppet medlemsmöte där du kan göra din röst hörd, ställa frågor till styrelsen och komma med tips och idéer inför framtiden eller bara lyssna på hur styrelsearbetet går till. Vid det här mötet skall dessutom styrelsen lägga fram ett förslag till vitalisering av våra stadgar, mer anpassat till den verklighet vi lever i idag. En formell kallelse med dagordning har skickats ut till alla medlemmar.  NK-villans Café serverar fika som klubben delsponsrar.