VÄLBESÖKT SAROLEA-KVÄLL 6/3

Temakvällen om det belgiska MC-märket Sarolea lockade 54 personer till klubblokalen – vi hade bjudit in MCHK Sörmland och det var roligt att så många hörsammade inbjudan. Kvällens föreläsare var Leif Wahlström och Hasse Bergentoft – båda sarolearenoverare och vi fick en ordentlig redovisning av historien om det belgiska MC-märket som startades på 1890-talet av Josef Sarolea och blev Europas största tillverkare med som mest 6000 anställda. På 1970-talet blev konkurrensen från japanska tillverkare för stor och företaget gick i konkurs.

Leif och Hasse berättade också om vedermödorna med att renovera sina cyklar och Leif hade en omfattande bilddokumentation. Dessutom hade de två MC på plats: Leifs färdigrenoverade som han fick renoveringsutmärkelsen för och Hasses som är ungefär halvvägs i renoveringen. Publiken fick förstås känna på grejerna och ställa nyfikna frågor. Med andra ord en mycket lyckad kväll som Leif och Hasse skall ha all heder av att ha ordnat för oss.

MÖRKERRUNDAN den 20 feb

Janne o Gunilla, våra trogna rundefixare, hade som vanligt lovat tuffa förhållanden med snö, is och beckmörker och visst såg det ut att kunna bli så några dagar innan rundan. MEN inte i år heller – snarare dammiga vårvägar, +5 grader och ett fantastiskt fullmånesken guidade de 17 ekipagen runt slingan på 5,5 mil. Speciellt glädjande var att i år startade åtta bilar med veteranstatus – även om hälften av dem inte var i det skicket att de hade vunnit någon Concour. Coolast av alla var Anders J-zon som stilade med att åka nedcabbat – vi var beredda att få lyfta ur en stelfrusen Anders vid målgång, MEN han borstade bara frosten ur näsborrarna och kom in i värmen i klubblokalen. Där kunde de uppspelta rundedeltagarna smaska i sig korvgubbens läckra varmkorvar – 60 slangar gick åt!

Bästa resultat med hjälp av utslagsfrågan uppnådde Tord Vejdal och Anna Ulf med sin vildmarksutrustade 4-hjulsdrivna Fiat Uno, Åke och Kerstin Nilsson kom på andra och Anders o Mia Olvén på tredje plats.

ÅRSMÖTET 16 FEB

Som vanligt blev årsmötet välbesökt med drygt 50 medlemmar och såväl revisorer som mötesdeltagarna godkände årsredovisningen och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2018. Resultatet slutade på ett minus på drygt 20 000 kr, vilket var mindre än beräknat eftersom utgifterna för jubileumsåret har varit relativt stora. Årsavgiften för 2020 beslöts ligga kvar på 300 kr för huvudmedlem och 100 kr för familjemedlem.

Styrelsen utökas med två personer för att kunna fördela ansvar och arbetsbördor på ett bättre sätt. Styrelsen ser ut på detta sätt efter valet:

Ordförande: Urban Nyblom Skreterare: Elisabeth Granath, Omval 2019-2020 Kassör:Monica Olsson, Omval 2019-2020 Vice Ordförande: Per Sjölund Nyval 2019-2020 Vice Sekreterare: Åsa Sjölund Nyval 2019 Ledamot 1: Thorsten Olsson Ledamot 2: Anders Jansson Omval 2019-2020 Suppleant 1: Gunnar Eriksson Nyval/Fyllnadsval 2019 Suppleant 2: Leif Thor Omval 2019-2020

Fr.v. Gunnar Eriksson, Elisabeth Granath, Urban Nyblom, Anders Jansson, Monica Olsson, Per Sjölund, Åsa Sjölund, Thorsten Olsson, Leif Thor


Renoveringsutmärkelsen
I år var det rekordmånga kandidater till utmärkelsen och därför får två medlemmar dela på vandringspriset och en medlem får Hedersomnämnande. Leif Wahlström och Jan Hellström delar på vandringspriset och Robert Tholén får Hedersomnämnandet.