Urban Nyblom – Årets Eldsjäl

Kultur och Fritidsnämnden i Nyköpings kommun har, efter nominering, tilldelat Automobilsällskapets ordförande Urban Nyblom 2013 års utmärkelse och stipendie ”Årets Eldsjäl”.

Urban Nyblom - Gästabudsrallyt 2011

I nomineringen kan man läsa följande motivering:
Urban har genom sitt engagemang i främst – men inte enbart – Automobilsäll-skapet stimulerat och vidareutvecklat intresset för föreningslivet i allmänhet och veteranbilshobbyn i synnerhet. Urban har också en unik känsla vad bilhobbyn kan användas till: I köpcentret Påljungshage har han tagit initiativ till ett mycket populärt vintermuseum för veteranfordon. Detta har under den gångna vintern attraherat närmare 5 000 besökare, trots att det endast varit öppet varannan lördag. När det var dags att ta ut veteranfordonen på vägarna igen tog Urban ännu ett unikt initiativ och arrangerade vårens ”Bilsläpp” (jämför lantbrukets ”kosläpp”).

Han arbetar också målmedvetet på att tillsammans med kommunen få till stånd ett Motormuseum på hamnens östra sida. Ett museum som om det kommer till stånd kan utgöra ett intressant och välkommet komplement till det blivande länsmuseet på västra hamnsidan. Men Urbans intressen är flera än så här. Han är en driftig medlem i ledningsgruppen för NK-villan och är där med och driver kulturella frågor av skiftande art. Urban Nyblom är en verklig Eldsjäl och väl värd ett stipendium!

Utdelningen skedde vid Nyköpings Stadshus trappa Lördagen 18/5 kl. 12:00. Då Urban ej var hemma den dagen och inte själv kunde ta emot stipendiet (pga en resa till Italien med en grupp av 27 medlemmar från klubben som han var rese-ledare för) tillfrågades undertecknad ”som är hans gode vän och samarbetspart-ner i sällskapet” om att ta emot utmärkelsen som bestod av: diplom, personligt stipendium på 10 000 kronor och sist men inte minst en vacker blomsterbukett. Detta utförde jag av ren glädje för Urbans och klubbens skull!!

Motiveringen från kommunen lyder:
”Urban Nyblom är urtypen för en entusiast. För Urban är det veteranbilar som gäller. De välkända hamnkvällarna under sommaren drar tiotusentals besökare varje år. En utställning i köpcentret Pål Jungs Hage lockade i vintras trots begrän-sat öppethållande 5000 besökande.”

Utdelare av stipendiet var Johan Munthe medlem i kommunfullmäktige i Nyköping.

/Thorsten Olsson

Fotoalbum

Automobilsällskapet har nu ett fotoalbum i cyberrymden! För att bättre kunna visa up den mångfald av fordon som Automobilsällskapets medlemmar äger har styrelsen besluta att skapa ett digitalt fotoalbum. Där kan vi visa upp de olika bilar, motorcyklar, mopeder, lastbilar, traktorer, gräsklippare och andra histo-riska fordon som finns i vår klubb.

Fotoalbumet finns på Flickr och nås genom knappen Foton ovan och genom denna länk: www.flickr.com/photos/automobilsallskapet/

Det är öppet för alla, oavsett om man är medlem eller inte.

Hur gör man då om man vill visa sina fordon på Internet?
Fotografier skickas per mail till asn@wandin.com med all den information man vill dela med sig av. Informationen måste minst innehålla uppgifter om fordonets märke, modell och årsmodell, men gärna mer information om var bilden är tagen mm. Max 3-4 meningar får plats. Webbredaktören lägger sedan ut bilden eller bilderna i fotoalbumet.