Hamnträff, Tema: Franska bilar

Temabilar med klar samlarfordonskaraktär s.k. ”Blivande Klassiker” kan vara så nya som 10 år, men för att få parkera på kajen skall även temafordonen vara minst 30 år gamla och i fint skick. Alla fordon minst 30 år och i fint skick är välkomna

Hamnträff på Amerikanska Nationaldagen, Tema: USA-bilar

Tamabilar med klar samlarfordonskaraktär, s.k. ”Blivande Klassiker” kan vara så nya som 10 år, men för att få placering på kajen skall även temafordon vara minst 30 år. Alla fordon som är minst 30 år gamla och i fint skick är välkomna.

Den här kvällen kommer vi att bjuda på levande countrymusik

Hamnträff, Tema: Cabbar (f.d. Topless)

En salig blandning av öppna bilar från alla möjliga länder. Alla skall vara minst 10 år gamla och av klar samlarfordonskaraktär, s.k. ”Blivande Klassiker” men det är bara de äldsta som vi placerar på kajen.

« Äldre artiklar