Öppen Ångträff i Klubblokalen

Ordföranden i Ångvagnssektionen, Ingemar Persson, och Olof Wallén kommer att hålla i programmet.