Hamnträff, Tema: Tyska bilar

Tyska bilar som är minst 30 år gamla placeras på kajen – tyska  bilar med klar samlarfordonskaraktär, s.k. ”Blivande Klassiker” som är minst 10 år gamla placeras modellvis på gräsytorna. runt dansbanan.  Alla andra fordon som är minst 30 år gamla och i fint skick är också välkomna

Hamnträff, Tema: Franska bilar

Temabilar med klar samlarfordonskaraktär s.k. ”Blivande Klassiker” kan vara så nya som 10 år, men för att få parkera på kajen skall även temafordonen vara minst 30 år gamla och i fint skick. Alla fordon minst 30 år och i fint skick är välkomna

Nyare artiklar »