Öppen Ångträff

Medlemmar i Ångvagnssektionen träffas och inbjuder även intresserad allmänhet att komma

Fikaservering, värd: Urban Nyblom